Från idag till laddad bil i 10 steg

Klicka på bild för mer information om varje steg 

2 - Undersökning

Vi besöker er hemma i föreningen på utsatt tid. Här kommer vi att se över era förutsättningar. Vi dokumenterar och tar bilder för att kunna ge er en rättvisande offert. Besöket är gratis och förutsättningslöst.

 
Det är bra om ni är mer än en person, inget krav. 
vi har förberett en digital undersökning där era medlemmar kan besvara frågor avseende intresswe för elbil.
Det är viktigt att ni kommer in i er elcentral och att ni har nykel till denna under mötet. Det är också bra om ni kommer in i utrymmen där eventuell kabeldragning kommer att ske.

3 - Bidragsansökan

Hos Naturvårdsverket, 

detta ger er 50% avdrag på hela installationen.


Klicka på bilden för mer info

4 - Offert

Ni får en offert med olika alternativ, pris och
information.


Klicka på bilden för mer info

5 - Presentation

Vi besöker er och berättar allt som är värdefullt att veta om laddstationer och elbilar.Klicka på bilden för mer info

6 - Beslut

Styrelsen fattar beslut om att installera laddstationer.


Klicka på bilden för mer info

7 - Installation

Laddboxarna installeras hos er.


Klicka på bilden för mer info

8 - Driftsättning

Nu kan ni ladda era bilar.


Klicka på bilden för mer info

9 - Genomgång

Vi genomför alltid en genomgång  med er efter installation.

Klicka på bilden för mer info


10 - Uppföljning

För att bli ännu bättre ber vi alltid om feedback, om ni väljer att ge detta är vi mycket tacksamma.

Klicka på bilden för mer info