Från idag till laddad bil i 10 steg

Klicka på bild för mer information om varje steg 

6 - Beslut

Styrelsen fattar beslut om att installera laddstationer.

 
Vanligtvis har föreningen tagit in flera offerter för att jämföra på olika parametrar. Detta rekomenderar vi att ni gör.
Ibland behövs en stämma för att kunna ta ett beslut om att installera laddstationer. Det är olika beroende på förening.
Beslutet måste ha majoritet för att träda i kraft.
Efter avslutat möte är ni välkomna att kontakta oss.

7 - Installation

Laddboxarna installeras hos er.


Klicka på bilden för mer info

8 - Driftsättning

Nu kan ni ladda era bilar.


Klicka på bilden för mer info

9 - Genomgång

Vi genomför alltid en genomgång  med er efter installation.

Klicka på bilden för mer info


10 - Uppföljning

För att bli ännu bättre ber vi alltid om feedback, om ni väljer att ge detta är vi mycket tacksamma.

Klicka på bilden för mer info