Från idag till laddad bil i 10 steg

7 - Installation

Installationen påbörjas i samråd med föreningen. Vanligtvis inom 4 veckor. Hur lång tid installationen tar beror på vad som är planerat. Grävning med asfaltering och stora installationer tar ofta längre tid.

 
Komunikationen är mycket viktig under installation. Innan arbetet påbörjas går vi igenom planeringen och projektets olika etapper. innan vi påbörjar installation gör vi en syn tillsammans med styrelsen.
I vissa fall kan buller förekomma och då jobbar vi alltid för att göra detta med respekt för de boende och vid så få tillfällen som möjligt.
Strömmen kommer troligen att brytas. I så fall planerar vi in det lång tid före så att alla boende kan anpassa sig.
vi återställer så att det är rent och snyggt efter oss. Vi tar hand om överblivet material för återvinning.

8 - Driftsättning

Nu kan ni ladda era bilar.


Klicka på bilden för mer info

9 - Genomgång

Vi genomför alltid en genomgång  med er efter installation.

Klicka på bilden för mer info


10 - Uppföljning

För att bli ännu bättre ber vi alltid om feedback, om ni väljer att ge detta är vi mycket tacksamma.

Klicka på bilden för mer info