Från idag till laddad bil i 10 steg

8 - Driftsättning

Systemet programmeras optimalt för att passa föreningen.

 
Laddboxarna låses i regel för att förhindra elstöld. I dessa fall laddar man med hjälp av en RFID tagg.
Varje föreningsmedlem Kan se sin box i easeeappen. Där går det att följa förbrukning och göra inställningar.
Föreningens laddstationsansvarige får tillgång till anläggningen. 

9 - Genomgång

Vi genomför alltid en genomgång  med er efter installation.

Klicka på bilden för mer info


10 - Uppföljning

För att bli ännu bättre ber vi alltid om feedback, om ni väljer att ge detta är vi mycket tacksamma.

Klicka på bilden för mer info