ELBIL eller FOSSILBIL ?

Alla tillverkare bygger elbilar

De större biltillverkarna har alla påbörjat övergången från fossildrift till eldrift. Många har som mål att helt sluta tillverka fossilbilar på sikt. Detta gör att majoriteten av fordonsparken kommer att vara eldriven i framtiden. Regeringens mål är att Sverige ska vara fossilfritt 2030. KIAs mål är att enbart sälja elbilar 2024.

Spara pengar

En elbil kostar ungefär 3 kr per mil att framföra om du har möjlighet att ladda hemma. Jämfört med andra drivsystem är det lågt. Använder du din bil så kommer du att spara mycket pengar. Har du laddbox hemma vaknar du alltid upp till en fulladdad bil. Lägre skatt är ytterligare en bonus.

Miljöpåverkan

Utsläppen för en elbil är oavsett energikälla lägre än för en fossilbil. Elbilen gör det möjligt att transportera sig helt fossilfritt om energin kommer från förnyelsebara källor. För miljön är elbilen det självklara valet. 

Tjänstebilar

Om du har möjlighet att nyttja en tjänstebil är chansen stor att du nu eller i framtiden kommer att färdas i en el eller hybridbil. Det är förmånligt både för företagen och de anställda att välja elbil.

Komfort&Smidighet

I en elbil är en bullrande motor ett minne blått. Att stanna och tanka kommer sällan att behövas eftersom du alltid vaknar till en fulladdad bil. Service blir också mer sällan då elbilen har mycket färre rörliga delar.